Obliczanie Wydajności Geometrycznej

W katalogu wydajność geometryczna pomp hydraulicznych podawana jest w jednostce cm3/obrót.
W praktyce jednak często potrzebna jest wydajność pompy w litrach na minutę.
To wskazanie jest bezpośrednio zależne od liczby obrotów pompy.
Wydajność geometryczną w litrach na minutę można łatwo obliczyć:

Liczba obrotów x wydajność geometryczna

1000

Liczba obrotów pompy musi być podawana jako jednostka obrotów/minutę, a wydajność geometryczna jako cm3/obrót, by otrzymać wynik w
jednostce litry/minutę.
Przy sprawdzaniu liczby obrotów należy uwzględnić istniejące przełożenie do liczby obrotów silnika.