Opis

Nr porównawczy

Rys.

Bobard PX55 ciągnik rolniczy

0510665086, 0510900028

0510665086